MEXLO 40

Người lớn:
Bệnh trào ngược dạ dày – thực quản (GERD)
Điều trị viêm xước thực quản do trào ngược
Điều trị kéo dài sau khi đã điều trị phòng ngừa tái xuất huyết do loét dạ dày – tá tràng bằng đường tĩnh mạch.
Điều trị hội chứng Zollinger Ellison.
Trẻ vị thành niên từ 12 tuổi trở lên:
Bệnh trào ngược dạ dày – thực quản (GERD):
Điều trị viêm xước thực quản do trào ngược