BV Celex 200

Chỉ định ở người lớn để điều trị triệu chứng của thoái hóa khớp, viêm khớp dạng thấp, viêm cột sống dính khớp.