MEXLO 20

“Người lớn: MEXLO 20 được chỉ định trong các trường hợp:
-Bệnh trào ngược dạ dày – thực quản (GERD)
+Điều trị viêm xước thực quản do trào ngược
+Điều trị dài hạn cho bệnh nhân viêm thực quản đã chữa lành để phòng ngừa tái phát
+Điều trị triệu chứng bệnh trào ngược dạ dày – thực quản (GERD).