MUDISIL 250

*MUDISIL 250 được dùng uống để điều trị nấm da toàn thân, nấm da đùi, nấm da chân do dermatophytes gây ra. Khi liệu pháp uống được coi là phù hợp với mức độ, tình trạng nhiễm trùng.
*MUDISIL 250 điều trị nấm móng do dermatophytes còn nhạy cảm với terbinafin.
*Cần xem xét hướng dẫn liên quan đến việc sử dụng và kê đơn thuốc kháng nấm thích hợp.
*Trái ngược với terbinafine bôi ngoài da, terbinafine uống không có hiệu quả đối với bệnh lang ben.