BV LORACAP 10

Điều trị triệu chứng viêm mũi dị ứng và mày đay tự phát mãn tính.