BV LASTIN 20

BV LASTIN 20 được chỉ định ở người lớn và trẻ em từ 12 tuổi trở lên để điều trị triệu chứng bệnh viêm mũi dị ứng (quanh năm hay theo mùa) và mày đay.