BIVIXIFEN 120

Thuốc được chỉ định cho người lớn và trẻ em từ 12 tuổi trở lên để làm giảm các tiệu chứng liên quan đến viêm mũi dị ứng theo mùa.